آخر این راه

آه . . . جداییست !

من به سویی

تو به سمتی دیگر

راهمان یکی نبود انگار

پایان این جاده نیز تنهاییست

آن لحظه ی دیرهنگام

چشمهایی بسته

اشک هایی روان چون سیل

از تلخی رویایی بی سرانجام

و آخرین سلام

خداحافظ . . . !

نامت را نمی گویم

گر بگویم تمام می شود

این شعر ناتمام . . .


دسته ها : دلنوشته
X